Bemutatkozunk

 

Szeretettel köszöntünk minden Anyukát, Apukát és érdeklődőt honlapunkon, ahol a 2008. óta működő Csillagszemű Gyermekház bölcsőde – óvoda – családi napközik mindennapjairól, hitvallásáról, célkitűzéseiről, tevékenységeiről és a Titel utcai Csillagszemű Gyermekházban - a bölcsődei-óvodai életünktől elkülönülten - működő Fejlesztőházban igénybe vehető szolgáltatásokról, terápiákról, egyéni- és mikrocsoportos fejlesztő foglalkozásokról tájékozódhat.

 

A Csillagszemű Gyermekház óvoda-bölcsőde Zuglóban két helyen, a

1145 Budapest, Amerikai út 5.

és a

1145 Budapest, Titel utca 5.

alatt található Gyermekházakban bölcsőde- és óvodapótló szolgáltatással, kiscsoportos keretek között, barátságos és elfogadó légkörrel, sok játékkal és vidámsággal várjuk az 1-6 éves korú gyermekeket.

Mindkét házunkban nyugodt, szeretetteljes családias körülmények között, kis létszámú és vegyes életkorú csoportokban töltjük mindennapjainkat.

Törekszünk arra, hogy a gyerekek számára ne legyen éles különbség a családi élet és a nálunk töltött idő között, mert így könnyebben és nyugodtabban szokják meg, hogy a család kizárólagos védőszárnyai után egy új közösségbe kerülnek, ahol szüleik nélkül töltik el a napjaikat.

Barátságos, tágas és jól felszerelt csoportszobáinkban egész nap játszunk, rengeteg dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Sokat énekelünk, körjátékozunk, hangszerekkel kísérjük dalainkat. Mondókázunk, mesélünk, bábozunk. Sok-sok érdekes dolgot készítünk, szépeket alkotunk, festünk, ragasztunk, gyurmázunk, süteményt sütünk.

Az óvoda - bölcsőde kertjében sok időt töltünk a szabad levegőn, homokozunk, csúszdázunk, játszunk a babaházban, labdázunk, télen hóembert építünk, tavasszal együtt ültetjük a virágokat és gondozzuk őket, így a gyerekek sok tapasztalatot szerezhetnek a környezetükről. Nyáron jókat pancsolunk a medencében és ha jó az idő, akkor még az uzsonnát is a kertben vagy a teraszon fogyasztjuk el.

Nevelési programunkban 3 terület kapott különös hangsúlyt:

-      az alkotó tevékenységek (pl. festés, rajzolás, gyurmázás, ragasztás, tépés…), amelyek során az alkotáson és az attól érzett sikerélményen keresztül a gyermekek pozitív énképének kialakulását, önbizalmuk erősödését, így optimális lelki fejlődésüket segítjük elő.

-      az anyanyelvi és idegennyelvi (angol) fejlesztés, amely során játékos formában, mondókázás, éneklés, verselés, mozgás közben fejlődnek a gyerekek,

-      a mozgásfejlesztés, amely egy szenzomotoros integrációs fejlesztő torna alapjain nyugvó játékos mozgást jelent. 

Ezért aztán sokat tornázunk, mert a speciális fejlesztő torna során olyan mozgástapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek, amelyek segítik a sikeres iskolai élethez szükséges képességek kialakulását és megelőzik vagy korrigálják az esetleges (rész)képességzavarokat.

Angolul is mondókázunk, táncolunk és énekelünk. Családi napközinkben heti egy napon az angolos óvónéni által tartott foglalkozás során játékosan ismertetjük meg a gyerekeket az idegen nyelvvel. A hét többi napján pedig a többi tevékenység közben játékosan ismételjük és használjuk a már elsajátított angol mondókákat, dalokat, szavakat.

Gyönyörű dolgokat készítünk, festünk, rajzolunk, ragasztunk, gyurmázunk, agyagozunk...stb., hogy közben minden kisgyerek átélje az alkotás örömét és azt a semmihez sem fogható, büszkeséggel eltöltő és önbizalomépítő érzést, amikor művét megmutathatja és azt mondhatja "Anya, ezt én csináltam!!!" :)

A Csillagszemű Gyermekház óvoda - bölcsőde - családi napközikben szakképzett, felsőfokú végzettséggel rendelkező, tapasztalt, kedves óvónénik és dajkák foglalkoznak a gyerekekkel. Sok szeretettel és türelemmel veszik körül őket, sok sikerélményt adó tevékenységgel segítik pozitív énképük és önállóságuk fejlődését. Olyan légkört teremtenek, ahol a gyerekek nyugalomban, kiegyensúlyozottan és sok érdekes tevékenységgel tölthetik napjukat, amíg szüleik dolgoznak.

Legfőbb célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek számára olyan környezetet biztosítsunk, amelyben az életkori sajátosságoknak és az egyéni fejlettségi szintnek megfelelően minden gyermek számára biztosított az optimális fejlődés, adott a nyugodt és boldog, sok játékkal és nevetéssel töltött gyerekkor lehetősége. Olyan környezetet, amelyben jó gyereknek lenni.

Fontos számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás, hiszen a gyerekeknek akkor tehetünk a legjobbat, ha folyamatosan egyeztetünk, megbeszélünk, tájékoztatunk. A megbeszélés tehát nálunk nem szülői értekezlethez van kötve, hanem arra minden nap lehetőség - és hitvallásunk szerint szükség is - van, mert a nevelés akkor szolgálja leginkább a gyermek érdekeit, ha az a gyermek egyéni sajátosságait figyelembe véve a szülőkkel való együttműködéssel, egyeztetéssel valósul meg.

 

Várunk minden kedves szülőt és gyermeket, hogy személyesen is ismerjen meg minket és legyen Csillagszemű ovis-bölcsis :)

 

A személyes találkozásra időpont egyeztetése az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

 

Kovács Katalin szakmai vezető: 06/20/665-7401

Ábel Éva operatív vezető: 06/20/665-7400

 

 

Fejlesztés, játékos csoportos és egyéni foglalkozások, terápiák - nem csak a hozzánk járó gyerekeknek!