Szakmai anyagok

Mozgásfejlesztésre akkor van szüksége gyermekednek, ha az alábbiak valamelyike igaz rá: 

 

1.  Mozgásfejlődése megkésett, ha 

 • később ült
 • később állt
 • nem kúszott
 • nem mászott

2.  Mozgása ügyetlen, ha  

 • egyensúlyi problémái vannak
 • mozgása összerendezetlen
 • sokszor elesik
 • sokszor szenved kisebb baleseteket (sebeket, horzsolásokat szerez, gyakran megüti magát, nekimegy a bútoroknak)

3.  Finommozgása kialakulatlan, ha 

 • nem tud vonal mentén vágni
 • pontatlanul nyír
 • kézműves tevékenységekben ügyetlen
 • nem tud bánni az apró játékokkal
 • görcsösen fogja a ceruzát
 • rajzai kuszák (pl: emberábrázolása felismerhetetlen, elnagyolt, a másolt formák felismerhetetlenek)
 • írása csúnya, rendezetlen
 • az ollót ügyetlenül kezeli
 • egyenetlen a vonalvezetése (erőtlen vonalakat húz, nem látszik a vonal, túl halvány, túl erős ceruzanyomás, szakad a papír

4.  Beszédfejlődésében elmaradt, ha  

 • szókincse szegényes
 • beszédértési problémái vannak (gyakran nem érti, amit mondunk neki, gyakran nem figyel, rendszeresen visszakérdez)
 • beszéde nyelvtanilag hibás
 • beszéde ügyetlen
 • beszédhibája van, pösze

5.  Dominanciája, oldalisága kialakulatlan

 •  nem egyértelmű, hogy jobb- vagy balkezes

6.  Testtudata kialakulatlan

 • nem tudja a testrészek neveit
 • nincs tisztában az egyes testrészek funkciójával
 • elégedetlen a testével (túl kövér vagyok, túl magas vagyok, túl sovány vagyok)
 • nem tudja megbecsülni a test méretét (felérem?, átférek ott?)
 • mozgásérzékelése fejletlen

7.  Tájékozódási képessége kialakulatlan  

 • térben (keveri a jobb és bal irányt)
 • helytelenül használja a helyhatározókat (le, fel, előtt, mögött, alatt, felett)
 • időben (nem tudja használni a napok neveit, tegnap-holnap, a hét napjait)
 • nem ismeri, vagy helytelenül használja a hónapok neveit
 • nem ismeri, vagy helytelenül használja az évszakok neveit

8.  koncentrációs képessége gyenge  

 • csak rövid ideig képes figyelni
 • szétszórt
 • nincs feladattudata

Ha ezek valamelyike igaz a Te gyermekedre – természetesen az adott életkori jellemzők figyelembe vételével! -, főleg, ha több tünetet is észlelsz, akkor bizony problémái lehetnek, amelyeken segítenünk kell.